Bankkonto for student- og ungdomsbedrifter

Om din bedrift trenger en bankkonto så har vi noen tips her. Når bedriften er formelt etablert (dvs. mottatt organisasjonsnummer fra Brønnøysund) kan dere opprette bedriftskonto hvor dere kan sette inn penger dere tjener og betale bedriftens kostnader.

Slik åpner dere en bedriftskonto:

Dere står fritt til å benytte den banken dere ønsker, men vi i UE Oslo har en avtale med Nordea om åpning av bedriftskontoer for student- og ungdomsbedrifter.

Under fliken "Bli kunde" står det beskrevet hvilke dokumenter dere må fylle ut, hvor dere skal sende dem og hvordan dere skal forholde dere for å få legitimert dere i banken. 

Dere kan få informasjon om alle deler av prosessen på Nordeas informasjonstelefon 232 06002. Her kan dere også avtale tid for legitimering i en av bankkontorene til Nordea i Oslo (f.eks. i Akersgata eller på Majorstua). Spesifisere at det gjelder etablering av konto for ungdoms- eller studentbedrift. 

Disse dokumentene skal sendes inn til Nordea:

  • Bedriftens vedtekter
  • Registerutskrift fra Brønnøysundregisterne 
  • Ferdig utfylt søknadsskjema for kontoåpning (Skjema på  Nordeas side)
  • Ferdig utfylt kundeprofilskjema (Skjema på  Nordeas side)

Søknadsskjemaet og kundeprofilskjemaet signeres av de elever/studenter som etter vedtektene er signaturberettigede. Se punkt 4c i deres vedtekter om hvem som har signaturrett. Kontoen gjøres opp ved avvikling av ungdomsbedriften eller studentbedriften.

Økonomiansvarlig eller andre som bedriftseierne/deltakerne bemyndiger ved å inngå avtale med banken, kan disponere konto alene blant annet via Nettbank Bedrift og/eller Bedriftskort med Visa.

 

Fordelene med Bedriftskonto

  • Enkel og oversiktlig
  • Det koster ingenting å åpne kontoen og det er ingen kontoholdsgebyr
  • Dere kan ta ut og sette inn penger i Nordeas kontorer uten kostnader
  • Tilgang til betalingsprodukter, som Nettbank Bedrift og Bedriftskort med Visa, tilknyttet Bedriftskontoen