Kick Off Sandnessjøen

Nordland · 13.september 2017

KickOff for ungdomsbedrifter ved Sandessjøen VGS

Onsdag  13.september skal vi arrangere en kick off for ungdomsbedrifter ved Sandnessjøen videregående skole. Her vil om lag 60 elever fra studieretningen Helse og oppvekst delta.

Vi ønsker at elevene skal se på det overordnede temaet ”sosialt entreprenørskap”, identifisere behov de ser i sitt eget lokalsamfunn og hvordan de i en ungdomsbedrift kan løse slike utfordringer.

Her legger vi fokus på at ideen skal ha en dobbel bunnlinje – og at eleven skal komme opp med gode ideer som vil skape både økonomiske og sosiale resultater.

Sted: Kantinen i Stamneshallen

Tid: 09.00-14.30