Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter 2017

Nordland · 13.mars - 14.mars 2017

Utstillings- og salgsmesse for ungdomsbedrifter fra hele fylket.

13 -14 mars møtes ungdomsbedriftene fra hele fylket for å konkurrere. På Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter syder det av kreativitet, skaperglede - og ikke minst - konkurransementalitet! Det er mange ulike prisutdelinger og kvalifisering til NM for ungdomsbedrifter.

Fresia UB fra Vest-Lofoten VGS ble Nordlands Beste Ungdomsbedrift 2016

Fresia UB fra Vest-Lofoten VGS ble Nordlands Beste Ungdomsbedrift 2017

Vi ønsker velkommen til morsomme og spennende dager i Bodø!

Følg oss også på Sosial Media: 

Facebook: 

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Twitter: @ue_nordland

Instagram: @uenordland

Å sette fokus på viktigheten av teamarbeid i entreprenørskap, noe som gir en orientering ’innad’ og ikke bare et ’utad’ fokus, som gjerne kjennetegner nettverksbygging.

De gode bedriftene er gode på begge områder, og en dyktig person vil være seg bevisst å pleie teamet like mye som sine kontakter. Med en slik holdning tror vi i UE Alumni at man kan lykkes, og vi ønsker samtidig at slike forbilder skal løftes frem.

Frist for opplastning 09.mars kl 12.00

 Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte har daglig leder jobbet med nettverksbygging og relasjonsskapende aktiviteter i løpet av bedriftsperioden?
 •  Hvilke resultater har nettverksbyggingen gitt?
 • Hvordan har daglig leder hatt fokus på å motivere og støtte sine team-medlemmer i bedriften?
 • Hvordan har daglig leder opptrådt når teamet eller noen av team-medlemmene har støtt på utfordringer med å løse oppgaver?

Er du vinneren av UE Alumnis Lederskapspris?

Send oss en kort motivasjonstekst (maks én A4-side) i forkant av Fylkesmessa, til kristian@uealumni.no innen 09. Mars kl 12.00. Juryen vil deretter gjennomføre intervju med daglig leder på stand under Fylkesmessa.

Program for messen

Mandag 13.mars:

Ankomst for alle reisende innen kl 1700

19:00   Festmiddag og premieutdeling på Scandic Havet Hotel

22:30   Arrangement slutt

Alle deltakere på Fylkesmessa stiller på denne middagen.

 

Tirsdag 14.mars:

08:00   Rigging av stand i Glasshuset.

09:00   Start presentasjoner av Beste UB på Clarion Collection Hotel Grand. Egen tidsplan foreligger 10.mars

09:45   Glasshuset/standområdet ryddes for unødig bagasje og emballasje. OBS! Fotografering av stands fra 09.45-10.00!

10:00   Messen er åpen

11:00   Lunsj i Glasshuset

14:00   Messen stenger. Nedrigging av standene. Opprydning av materiell i og rundt stand.

14:30   Premieutdeling ved scene i Glasshuset

15:30   Avreise

Vi tar forbehold om små endringer i programmet

Deltakere i BESTE UB følger eget program. Minuttprogram for presentasjon ligger i info som sendes ut via mail. 

Påmeldingsfrist til Fylkesmessa er:  10.februar 

Frist for opplastning av materiell er:  27. februar

Påmelding til de ulike kategoriene er ikke bindende, men deltakelsen frafaller automatisk dersom man ikke laster opp/sender inn bidrag innen 1.mars

Ingen utsettelser blir gitt for å laste opp materiell, så et godt tips er å laste opp i tide! 

NB! Ungdomsbedriften må være registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer innen 1. februar 2017 for å kunne delta. 

Dersom en UB deltar for andre gang skal dette opplyses om i alt innsendt materiell.

UE Nordland kan kansellere kategorier med for få deltakende bedrifter, eller slå disse sammen med andre i en åpen klasse

Alle ungdomsbedrifter er automatisk påmeldt i kategoriene Beste selger og Beste utstilling.

Under finner dere linker til påmelding. Husk å fylle inn fullt navn, mobilnummer, fornavn og etternavn på hvem du ønsker å dele rom med, og eventuelle matallergier/annet. 

Påmelding Elever

Påmelding Lærer

Det er 14 ulike konkurranser under Fylkesmessa.

Frist for å laste opp konkurransebidrag er 27. februar kl 23.59!

Frist for å laste opp delårsrapport Beste UB: 09.mars kl. 12.00

Det konkurreres i følgende klasser:

 1. Beste Markedsføring
 2. Beste Kundeopplevelse på nett
 3. Beste Reklamefilm
 4. Beste Logo
 5. Beste Forretningsplan
 6. Mest innovative produkt
 7. Gastronomiprisen
 8. Beste Yrkesfaglige bedrift
 9. Beste Sosiale entreprenør
 10. Spleiselaget regnskapspris
 11. Beste selger
 12. Beste utstilling
 13. Beste IA-bedrift
 14. Beste Ungdomsbedrift

Alle er automatisk med på konkurranseklassene 11 og 12 når de deltar på messa.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier. Vurderingskriteriene  ligger til grunn for juryens bedømming av kandidatene. Vi anbefaler at dere  setter dere inn i kriteriene som gjelder for de konkurransene dere er påmeldt i.

Her laster dere opp konkurranse bidragene deres

MESSETID
Det er ønskelig at alle deltakere ankommer Bodø i løpet av mandag 13.mars innen kl 17.00 og sjekker inn på respektive hotell.

Deltakende elever får utdelt deltakerbevis og informasjon ved innsjekking på hotellet. De som ikke har overnatting får dette utlevert ved infoskranke før festmiddagen.

Deltakere uten overnatting møter på Scandic Havet Hotel kl 1845.

Kl 19.00 er det festmiddag og premieutdeling på Scandic Havet Hotell, og her møter alle påmeldte lærere og elever. Dette arrangementet varer til kl 22.30. Alle bes møte i pent antrekk til middagen.

Tirsdag 14.Mars er det åpen messe i Glasshuset fra kl 10.00-14.00. Etter oppryddningen blir det premieutdeling som varer til kl 15.30. Alle må være tilstede til premieutdelingen er ferdig.

Deltakere i BESTE UB følger eget program. Minuttprogram for presentasjon publiseres på våre nettsider 09.mars.

ANSVAR

Alle som skal delta på Fylkesmessa, som utstiller og deltaker i konkurranser må være registrerte og godkjente Ungdomsbedrifter med tildelt organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene.

Det er skolen, ved ansvarlig lærer som er ansvarlig for å godkjenne deltakelse på Fylkesmessa. Alle deltakere plikter å følge ordinære ordensreglement for skolen. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at all bruk av alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt. Brudd på dette vil føre til bortvisning og hjemsendelse fra arrangementet for egen regning. 

DELTAKERAVGIFTER

Ved påmelding påløper deltakeravgift for den enkelte deltakende. Skolen er ansvarlig for å betale deltakeravgift. Det gis ikke refusjon ved manglende fremmøte.
Deltakeravgift faktureres ved påmeldingsfristens utløp, og forfaller før Fylkesmessa. 

Priser for deltakelse:

Med overnatting:

700 pr. elev og 1 100,- pr. lærer

Uten overnatting

400 pr. elev og lærer

 

OVERNATTING

Alle deltakere skal bo på hotell. Hotellene får overlevert navnelister på deltakere etter påmelding. Det er for det meste dobbeltrom som benyttes, men vi har også noen trippelrom tilgjengelig. Evt endring av romfordeling må avtales med resepsjonen på hotellet.

Ved spesielle behov (assistanse) må det gis beskjed til UE Nordland i god tid.

Hotellene som skal benyttes til overnatting er Scandic Havet Hotel, Scandic Hotel Bodø og Clarion Collection Hotel Grand.

MÅLTIDER
Følgende måltider er inkludert i deltakeravgiften:

 •  middag 13.mars på Scandic Havet hotel
 •  frokost 14.mars på respektive hotell (gjelder deltakere med overnatting)
 •  lunsj 14.mars (lunsjbonger deles ut på stand)

Her finner du all praktisk info du behøver til messen, også hvilket hotell din bedrift skal bo på: 

Alle Ungdomsbedrifter blir tildelt en nummerert stand i Glasshuset. Standene er satt sammen i ulike bolker.

Fakta om standveggene:

 • Standene har følgende mål: 2,20 høy, 2,00 bred og 1,00 dyp. Standene er hvite.
 • Det blir lagt ut strøm til standrekkene. Alle som skal benytte strøm må ta med egen skjøteledning på minst 3m og ev. dobbelkontakter. 

Det er ikke nettilgang på standen

Bord: UE Nordland låner ikke ut bord til standene. Dette må dere selv ta med.  

Tips: Bruk plastkasser som bord med en duk over. I disse kan dere oppbevare jakker, produkter o.l. Dere kan også evt. kontakte lokalt næringsliv/nettverk for å høre om dere kan låne ett bord fra dem. Husk målene på standen!

Alle stander skal være ryddet og rengjort etter bruk. Ødelagte stander må erstattes.

 • Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Det er ikke tillatt med levende lys!
  • Det er ikke mulighet til å bytte stands eller flytte stands!
  • Det er ikke tillatt med høy musikk som sjenerer andre deltakere!
  • Det er ikke tillatt med stoler på stand!
  • Det er ikke tillatt å stifte noe som helst fast i standveggen – ingenting som lager små eller store hull!
  • Pakketape (den brune typen), Dobbelsidig tape fra 3M og Gaffatape kan ikke brukes da de drar med seg malinga fra veggene når den tas av.

  Vi Minner om:

  • Kvitteringsblokk
  • Bestillingsliste / skjema. Hvordan skal dere ev. levere varene? Frakt? (Tenk over leveringsfrister)
  • Visittkort?
  • Nok brosjyrer?
  • Vekslepenger og en trygg plass for kontanter - kasse?
  • Personlige skilt med navn, UB og skole gjør seg godt på stand
  • Hold standen fri for unødvendig rot (jakker, esker osv.)
  • Ikke stå for mange på stand om gangen. Den som står på stand er på ”jobb” og har oppmerksomheten vendt mot kundene
  • Standen er publikum (og juryen) sitt ”bilde” av bedriften. (Ikke småspising, tyggegummi, mobiltelefon ….)
  • Tren på å være en god selger og serviceperson
  • Antrekk på standen? Det er kaldt i Glasshuset, og vi anbefaler ullundertøy under uniform

  Tips til oppheng:

  • Gardiner og tøystykker kan festes ved å klemme de fast til aluminiums rammen på toppen
  • Vanlig tape kjøpt på bokhandel
  • Heftemasse PRITT Sticky Tac, som er avtagbar (‘lærertyggis’).
  • Borrelåstape fra Biltema fungerer på tyngre ting

JURY

Til å bedømme de ulike kategorier henter vi inn ekspertise fra lokalt arbeids- og næringsliv. Disse har erfaring og/eller kunnskap i den enkelte kategori.

Jury 2017: 

PREMIERING

Det deles ut inntil tre premier i hver kategori. Det er opp til hver enkelt jury å avgjøre hvor mange bidrag de vil premiere.

Satsene på pengepremiene er:

1.premie kr 1500,-

2.premie kr 1000,-

3.premie kr 500,-

Vinnerne i kategorien Beste UB vinner deltakelse på NM for UB som foregår i Oslo 4 -5. mai. 

I tillegg KAN andre bedrifter vinne deltakelse på NM, dersom de oppfyller kravene i en av NMs andre priskategorier. Dette avgjøres under Fylkesmessa.

En Ungdomsbedrift som har deltatt på NM tidligere, kan ikke vinne deltakelse til NM i 2017.

I tillegg til de bedriftene som sendes til NM på bakgrunn av sin deltakelse på Fylkesmessa kan UE nominere bedrifter i de kategoriene hvor premieringen avgjøres på bakgrunn av innsendt materiell. Dette gjelder følgende kategorier:

 • Beste Markedsføring
 • Beste Kundeopplevelse på nett
 • Beste logo
 • Beste reklamefilm
 • Beste Forretningsplan

UE Nordland dekker reise og opphold for 1 lærer og inntil 5 elever ved deltakelse på NM

Disse bedriftene er meldt på årets Fylkesmesse: 

Skole: Navn på UB:
Andøy videregående skole Get'em points UB
Andøy videregående skole Vi kjæm me det UB
Andøy videregående skole Aurora Borealis UB
Aust-Lofoten vgs Kabelvåg UB Hjemmelaga
Aust-Lofoten vgs Svolvær På Pletten UB
Aust-Lofoten vgs Svolvær Cupholder UB
Bodin videregående skole og maritime fagskole Bobodø foto UB
Bodin videregående skole og maritime fagskole Publicité UB
Bodin videregående skole og maritime fagskole Knipz UB
Bodin videregående skole og maritime fagskole Klipp Media UB
Bodin videregående skole og maritime fagskole Ohkay Design UB
Bodin videregående skole og maritime fagskole One of a kind UB
Bodin videregående skole og maritime fagskole Aquarium UB
Bodin videregående skole og maritime fagskole NordNyanz UB
Bodø videregående skole All in one UB
Bodø videregående skole Sealer UB
Bodø videregående skole Zone UB
Bodø videregående skole LocatR UB
Bodø videregående skole iiFix UB
Bodø videregående skole Knallis UB
Bodø videregående skole MatteGe9 UB
Bodø videregående skole Kulturmat UB
Bodø videregående skole Polarkoppen UB
Bodø videregående skole Envisage UB
Bodø videregående skole PepperkakejenteneUB
Bodø videregående skole HOODIES UB
Bodø videregående skole Eldreglede200 UB
Brønnøysund videregående skole Medianor UB
Brønnøysund videregående skole TIND UB
Brønnøysund videregående skole Torghatten Bygg UB
Hadsel vgs Melbu Alfakrøll UB
Hadsel vgs Stokmarknes Mest Media UB
Hadsel vgs Stokmarknes Monstertrøkk UB
Hadsel vgs Stokmarknes Keep it Cool UB
Hadsel vgs Stokmarknes Easy Grip UB
Hadsel vgs Stokmarknes Da Bomb UB
Hadsel vgs Stokmarknes WEREP UB
Hadsel vgs Stokmarknes UB.Litt a kvært
Hadsel vgs Stokmarknes DroneMarketing UB
Mosjøen vgs Kippermoen UB Lavendula
Mosjøen vgs Kippermoen UB old but gold
Mosjøen vgs Kippermoen Rett & Slett UB
Mosjøen vgs Kippermoen UB Sny
Mosjøen vgs Marka UB hest og kjærre
Mosjøen vgs Marka UB Dekk & Maskin
Mosjøen vgs Marka UB Gårdsgodt
Narvik vgs Frydenlund Blush UB
Polarsirkelen vgs Mjølan Drama fra Rana UB
Polarsirkelen vgs Moheia Cheezy UB
Polarsirkelen vgs Moheia OJE UB
Polarsirkelen vgs Moheia Spæll UB
Polarsirkelen vgs Moheia eCharge UB
Polarsirkelen vgs Moheia Novum UB
Saltdal vgs FlowerPowerPuffs Design UB
Sortland videregående skole Søte Små UB
Sortland videregående skole Footloose UB
Sortland videregående skole MCS UB
Sortland videregående skole Happy skin UB
Sortland videregående skole Din Time UB
Sortland videregående skole Sharp Protector UB
Sortland videregående skole UB-Dreams
Sortland videregående skole Hand i Hand UB
Sortland videregående skole Snekker Jensen UB
Vest-Lofoten vgs Leknes RedBox UB
Vest-Lofoten vgs Leknes Bubbles UB
Vest-Lofoten vgs Leknes Knytte Bånd UB
Vest-Lofoten vgs Leknes Cornfish UB
Vest-Lofoten vgs Leknes Urbag UB