Fylkesmessa for studentbedrifter 2018

Møre og Romsdal · 25.april 2018

Velkommen til Fylkesmesse for Studentbedrifter på NTNU i Ålesund 25.april 2018.
Detaljert informasjon finner dere under i arkfanene.

Alle nærbilde, liggande

Presentasjon i programhefte

UE Møre og Romsdal skal lage et programhefte som deles ut i forbindelse med Fylkesmessa.

I programheftet skal det være en presentasjon av hver bedrift.

Presentasjon: dvs logo hvis dere har, og en kort beskrivelse av forretningsideen deres. Det er digital innlevering.

Det skal lastes opp her 

Alt skal være i ett dokument og word! Frist for opplastning er 8. mars kl. 12.00

Innlevering

Forretningsplanen er grunnlag for vurdering i alle konkurranser.

Forretningsplanen kan være på maks 15 sider, inkludert vedlegg.

Coversheet/omslagsark på 1 side med informasjon om foretningside, utfordring, løsning og et kort sammendrag kommer i tillegg.

Mal for coversheet finner dere til høyre.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier.  Vurderingskriteriene ligger til grunn for juryens bedømming av Studentbedriftene.

Det er digital innlevering av forretningsplan og coversheet.

Det skal lastes opp her

Husk å navngi forretningsplanen med navnet på SBen. Alt skal være i ett dokument og i PDF!

Dere trenger bare å laste opp forretningsplanen en gang.

Frist for opplastning er 22. mars kl. 12.00.

Fylkesmessa består av tre deler: Two minutes to convince, markedsplass og møteplass.

Dere møter juryene i alle tre delene og kan benytte muligheten til å overbevise de om at dere er best.

 

Two minutes to convince

Alle studentbedriftene presenterer seg og forretningsideen for juryene og andre deltagere i et auditorium. PowerPoint kan benyttes. Maks 2 minutter. Maks 5 personer på /ved scena.

Det blir anledning til å teste PP 25. april kl 09.00. Da må også ev. PP leveres.

Vi anbefaler å bruke tid på å øve på presentasjonen og tenke nøye gjennom hva dere ønsker å formidle i løpet av to minutter.

 

Markedsplass

På Markedsplassen møter studentbedriftene juryene og andre aktuelle samarbeidspartnere.

-          Der blir det dømming av de tre konkurransene. Juryene intervjuer hver studentbedrift.  Dere får 7 minutter til hvert intervju.

-          Det blir korte dialogmøter med andre relevante samarbeidspartnere (speed dateing). Det skal være en dialog, der dere kan stille spørsmål og de kan gi dere tips  

           videre. Den delen er ikke konkurranse.

Dere kan ta med brosjyre, prototype osv. avhengig av hva dere har. Det kan være lurt å ha med økonomipermen og forretningsplanen.

Markedsplass vil foregå etter oppsatt skjema som dere får 25. april.

 

Møteplass

Den blir i mingleområdet i første etasje. Der kan jury og publikum møte dere.

Her vil juryen stille dere ekstra spørsmål og dere har en siste mulighet til å presentere dere. Dere får et bord til disposisjon. Dere kan legge ut brosjyrer, sette opp roll-up, prototype osv avhengig av hva dere har tilgjengelig.

 

Vinnere, regler og uttak til NM:

Vinner i klassen Beste studentbedrift vil bli tatt ut til å representere Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter 11.-12. juni i Oslo. 

 

NM:
UE Møre og Romsdal vil arrangere et forberedelsesmøte med ”kritiske venner” for studentene i SB-en som skal delta på NM.

 

Økonomi NM:

UE Møre og Romsdal dekker et stipend til SB-en. Stipendiet dekker deltageravgifta for inntil

5 personer pr. SB, samt et tilskudd til reise/andre utgifter på kr 2000,- pr. student (maks 5).

Studentbedriftene deltar i tre ulike konkurranser under Fylkesmessa:

1          Beste studentbedrift                                               

2          Størst internasjonalt potensiale    

3          Beste samarbeid med næringslivet           

Alle konkurranser er obligatorisk, men SB-ene kan satse forskjellig på de ulike konkurransene.

I vedlegget finner dere nyttig informasjon og konkurransekriteriene.

09.00                  Testing av PP, Fogdegården (studentbedriftene)

10.00                   Åpning av Fylkesmessen for studentbedrifter 2018 og Gründerdagen,

                             Vrimlearealet

                             Fogdegården

                             Foredrag i regi av Gründerdagen 2018

                             Olav Sindre Kriken fra Racer

                            «Two minutes to convince»

                            Studentbedriftene presenterer sine forretningsideer for jury og publikum.

                                         Biorest SB

                                         EVIKIO SB

                                         Nyheit & Kryheit SB

                                         Plarva Solutions SB

                                         Quarter Consult SB

                                         Strøy SB

                                         Sunshower SB

                                         Swithboard SB

11.30                    Pause

12.00-13.30         Markedsplass (studentbedriftene)

                            Intervju:                             Beste studentbedrift

                            Intervju:                             Største internasjonale potensial

                            Intervju:                             Beste samarbeid med næringslivet

                            Speed-dating  med Sparebanken Møre og Innovasjon Norge.

13.30-14.00         Møteplass

                             Vrimleområdet

                            Studentbedriftene er i vrimleområdet ved hvert sitt bord og prater med publikum og jury.

 14.30                  Premieutdeling, vrimleområdet