NM for Ungdomsbedrifter 2018

UE Norge · 26.april - 27.april 2018

Vinner NM UB 2017

NM for Ungdomsbedrifter 2018 arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm 26-27. april.

Norges Varemesse stiller sine haller til disposisjon for Ungt Entreprenørskap og NM for Ungdomsbedrifter. På NM møtes de beste ungdomsbedriftene fra hele landet for å konkurrere. Norges Beste Ungdomsbedrift 2018 skal representere Norge på EM for Ungdomsbedrifter i Beograd i juli 2018. 

På NM syder det av kreativitet, skaperglede og ikke minst konkurransementalitet! Utstillingen er åpen for publikum, og pressen er invitert til å komme.

 

Torsdag 26. april

0900 – 1500     Ungdomsbedriftene rigger utstillinger

1100 – 1230     Teknisk gjennomgang for Beste UB-deltakere

1300 – 1500     Scenepresentasjoner for Beste UB-deltakere

1200 – 1300     Lunsj

1600 – 1700     Åpen utstilling

1700 – 1800     Panelintervju for Beste UB-deltakere

1930 – 2230     Middag med underholdning

 

Fredag 27. april

0700 – 0830     Frokost

0830 – 0930     Panelintervju for Beste UB-deltakere

0930 – 1500     Åpen utstilling, lunsj

1500 – 1600     Prisutdeling

1600 – 1700     Nedrigg og hjemreise

 

Konkurranser på NM for Ungdomsbedrifter 2018:

 1. Beste utstilling
 2. Beste salgs- og servicebedrift
 3. Beste markedsføring
 4. Gastronomiprisen
 5. Beste yrkesfaglige bedrift
 6. Beste samarbeid med næringslivet
 7. Beste sosiale entreprenør
 8. Bærekraftprisen
 9. Innovasjonsprisen
 10. Vismas pris for beste kundeopplevelse på nett
 11. Nordeaprisen for beste forretningsplan
 12. Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial
 13. ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift
 14. Spleiselagets regnskapspris
 15. Beste ungdomsbedrift

Konkurransekriterier ligger i vedlegget i høyremenyen.

Viktige frister

 • Mandag 19. mars kl. 09.00:Påmelding til NM.
 • Torsdag 5. april kl. 09.00: Innsending av ungdomsbedriftenes bidrag til konkurransene.
 • Tirsdag 24. april kl. 09.00: Innsending av presentasjonsmateriell for deltakere i konkurransen "Beste Ungdomsbedrift".

Merk:

UE-fylke er ansvarlig for å sende inn påmeldingsskjema og bidrag til UE Norge. UE-fylke kan ha satt en tidligere frist for når de må ha opplysninger/bidrag enn fristen som er oppgitt her. Sjekk derfor med deres UE-fylke.

 

Hvem kan delta?

Det er UE fylke som avgjør hvilke ungdomsbedrifter som får delta på NM. Nominasjon til NM skjer gjennom deltakelse på fylkesmessen for ungdomsbedrifter.

En ungdomsbedrift (UB) kan delta på NM kun én gang. Intensjonen er å lage konkurranseforholdene mest mulig like for elever som deltar på NM.

Ungt Entreprenørskap ønsker å legge til rette for at alle ungdomsbedrifter som deltar på NM kan ta ut sitt aller beste både på scene, på utstilling, i intervjusituasjoner og andre steder hvor dere skal vise frem deres kompetanse.

Registrering

Alle deltakere må registrere seg mellom kl. 09.00 og 15.00 på ankomstdagen (torsdag 26. april).  Deltakere i konkurransen Beste ungdomsbedrift må være på plass senest kl. 10.00 på ankomstdagen.

Registrering foregår på Norges Varemesse hvor dere blir møtt av Ungt Entreprenørskap.

Innkvartering

Elever og én lærer pr UB innkvarteres på Thon Hotel Arena som ligger vegg-i-vegg med Norges Varemesse. Elevene bor i firemannsrom, trippelrom eller dobbeltrom. Lærere bor i enkeltrom. Vi deler opp i rene gutte- og jenterom. Vi prøver etter beste evne å innkvartere elever fra samme UB i samme rom. Det kan tenkes at vi må innkvartere noen elever fra ulike UBer på samme rom for å få kabalen til å gå opp. UE har booket alle rom på hotellet, og vi gjør vårt aller beste for å få til en god rom-kabal. 

Innsjekkingen er åpen fra kl. 15.00 på ankomstdagen.

Øvrige lærere, samt gjester innkvarteres på Thon Hotell Lillestrøm og Scandic Lillestrøm. Begge hoteller er i gangavstand til Norges Varemesse.

Adresser

 • Norges Varemesse, Messeveien 14, 2004 Lillestrøm
 • Thon Hotell Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm
 • Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, 2004 Lillestrøm
 • Thon Hotel Lillestrøm, Storgaten 25, 2001 Lillestrøm

Måltider og allergier

Det serveres frokost i restauranten på hotellet fredag morgen. Det serveres lunsj i Norges Varemesse begge dager. På torsdag blir det festmiddag der også jurymedlemmer og UE´s gjester deltar.

Gi beskjed til UE i ditt fylke dersom du har matallergi eller om det er andre hensyn vi må ta. Dette må registreres i påmeldingsskjemaet.

Ordensregler

Som deltager på NM forventer vi at du:

 • Respekterer og overholder vår nulltoleranse i forhold til alkohol og andre rusmidler.
 • Møter til oppgitte tidspunkter i henhold til programmet.
 • Deltar i henhold til programmet.
 • Representerer Ungt Entreprenørskap på en positiv måte i henhold til kjerneverdiene ”Framtid, Samspill og Skaperglede”.
 • Følger de retningslinjer og beskjeder som blir gitt av arrangørene.

Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle brudd på disse forventningene kan Ungt Entreprenørskap ekskludere ungdomsbedriften/elever fra hele eller deler av arrangementet. 

Foto og film

NM for Ungdomsbedrifter er et offentlig arrangement og Ungt Entreprenørskap vil ta bilder/filme under messen. Ungt Entreprenørskap står fritt til å disponere bilder/film (f.eks. til bruk i pressemeldinger, på internett og i trykksaker) i etterkant. Dersom enkeltelever ønsker å reservere seg mot å bli tatt bilde av, ønsker vi at dette meldes inn på epost til  ungdomsbedrift@ue.no innen mandag 9. april.

Antrekk

Under NM-middagen torsdag kveld anbefaler vi pent antrekk. Det er ingen formelle krav til bekledning på stands.

Butikker

Det er et godt utvalg av butikker, dagligvarebutikker og restauranter i Lillestrøm.

Hjemreise

Etter prisutdelingen på fredag, kan ungdomsbedriftene rigge ned egen stand. Dere må da fjerne alle plakater og materiell som dere har benyttet i standen. Møbler og rekvisitter tas med hjem og kan ikke settes igjen. All tape på vegger skal fjernes helt. Vær miljøbevisst og ikke kast ting som kan gjenbrukes! Søppel og avfall legges i søppeldunkene og containere. Når dere har fått klarsignal fra UEs utstillingssjef om at standen er ok ryddet, kan dere reise hjem.

 

Rigg

Opprigging av utstillinger foregår i tidsrommet fra kl 09.00 til kl 15.00 torsdag 26. april i Hall BNorges Varemesse. Benytt port B4 for å frakte utstyr inn i hallen.

Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden på torsdag. Ungdomsbedrifter som deltar i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” bør være på plass i utstillingslokalene senest kl 10.00. Denne gruppen får eget tidsskjema for lydsjekk og scenepresentasjoner.

Stand

Hver ungdomsbedrift vil få anvist en standplass når de ankommer NM. Det er ikke mulig å bytte standplass.

Vi publiserer kart over utstillingslokalet med stands ca. 2 uker i forkant av NM.

Alle stands har tilgang til strøm og en stikkontakt.         

Skisse stand

              

Innvendige mål på stands:

 • 2,49 meter høy (alle vegger)
 • 1,96 meter bred (bakvegg)
 • 1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg, men med drager.

Utforming av standen må være innenfor målene som er oppgitt. Alle stands har en bakvegg og to sidevegger. Veggene er hvite. Ta hensyn til ungdomsbedriften på standen ved siden av dere, når dere innreder egen stand. Deres stand skal ikke være til sjeanse for nabo-standen. Det er ikke mulig å flytte vegger.

Dersom ungdomsbedriften har et produkt som ikke passer inn i standen, så ta kontakt med oss. Vi kan tilrettelegge for at ungdomsbedriften kan få en hjørne-/endestand slik at produktet kan plasseres ved siden av standen. Dette vil i hovedsak gjelde ungdomsbedrifter fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Feste på veggene

Om dere ønsker å feste noe til messeveggene er det strenge regler for hva slags festemateriale som kan benyttes.

 • Tape: Putetape; 3M Command Monteringsstrips. (Kan kjøpes i butikker som Jernia og Staples)
 • Kroker: Vanlige S- kroker.

Messebutikken på Norges Varemesse vil være åpen i tidsrommet kl. 10.00-15.00 på torsdag. Her er det mulig å kjøpe tape.  Husk at all tape skal fjernes fra veggene før dere reiser hjem.

Møblering

Ungdomsbedriften er selv ansvarlig for å skaffe/ta med utstyr og innredning (f.eks. møbler, rekvisitter, belysning, plakater etc.) til egen stand.

Det er mulig å få låne lave bord til å ha i standen dersom ungdomsbedriften har behov for dette. Dette bordet har mål: 120cm x 60cm x h73 cm

Dersom man ønsker å leie utstyr/innredning (stoler, høye bord, tepper, fargede vegger, belysning etc.) til egen stand, så er det mulig å leie dette gjennom Norges Varemesse. Bestilling av møbler må gjøres i forkant av NM. Ungdomsbedriften vil bli fakturert av Norges Varemesse for utstyr som leies gjennom dem. Se utvalg av utstyr/innredning i Produktkatalogen 2018.  

Orden og rydding

Vi oppfordrer alle ungdomsbedrifter til å vise hensyn til andre utstillere, og at støynivået holdes på et akseptabelt nivå. UEs personale vil være tilgjengelig i utstillingsområdet dersom spørsmål om hva som er akseptabelt/tillatt.

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingshallen er ren og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Følg henvisninger som gis av UEs personale i utstillingslokalet.

Miljø og avfallshåndtering

Etter prisutdelingen på fredag, kan ungdomsbedriftene rigge ned egen stand. Dere må da fjerne alle plakater og materiell som dere har benyttet i standen. Møbler og rekvisitter tas med hjem og kan ikke settes igjen. All tape på vegger skal fjernes helt. Vær miljøbevisst og ikke kast ting som kan gjenbrukes! Søppel og avfall legges i søppeldunkene og containere. Avfall blir sortert i ulike containerel. Følg anvisningene!

Når dere har fått klarsignal fra UEs utstillingssjef om at standen er pent ryddet, kan dere reise hjem.