NM for Ungdomsbedrifter 2017

UE Norge · 04.mai - 05.mai 2017

#NM_UB 2016

NM for Ungdomsbedrifter 2017 avholdes i Lillestrøm 4-5. mai. Nok en gang stiller  Norges Varemesse sine haller til disposisjon for Ungt Entreprenørskap. På NM møtes de beste ungdomsbedriftene fra hele landet for å konkurrere. Norges Beste Ungdomsbedrift 2017 skal representere Norge på EM for Ungdomsbedrifter i Brussel sommeren 2017.

På NM syder det av kreativitet, skaperglede og ikke minst konkurransementalitet! Utstillingen er åpen for publikum. Se PRESSESERVICE fra fjorårets NM, samt bilder fra alle deltakende bedrifter og vinnere i NM-albumet på Flickr.

Programmet er foreløpig og kan bli endret

Torsdag 4. mai

0900 – 1500 Riggetid for Ungdomsbedriftene
1000 – 1130 Teknisk gjennomgang/ trening (Beste Ungdomsbedrift)
1200 – 1400 Scenepresentasjoner foran jury (Beste Ungdomsbedrift)
1130 – 1300 Lunsj
1500 – 1600 Åpning og prisutdeling
1630 – 1800 Panelintervju (Beste Ungdomsbedrift)
2000 – 2300 NM-middag
   
   

Fredag 5. mai

 
0700 – 0830 Frokost
0830 – 0930 Panelintervju for Beste UB-deltakere
0930 – 1500 Åpen utstilling
1500 – 1600 Prisutdeling
1600 – 1700 Nedrigg og hjemreise

Ungdomsbedriftene kan konkurrere i mange ulike kategorier. Flere av disse kategoriene settes også opp lokalt på fylkesmesser.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier som ligger til grunn for juryens bedømming. Vi anbefaler at dere setter dere inn i kriteriene som gjelder for de kategoriene dere er påmeldt.

Konkurransekriteriene er tilgjengelig i høyremenyen.

Nominasjonskonkurranser

Bidrag juryeres i forkant av NM, og vinnere inviteres til NM for å motta sine priser.

 • Beste markedsføring
 • Beste reklamefilm
 • Beste logo
 • Vismas pris for beste kundeopplevelse på nett
 • Nordeaprisen for beste forretningsplan

Konkurranser med deltakelse/utstilling på NM:

 • Beste utstilling           
 • Beste salgs- og servicebedrift
 • Gastronomiprisen
 • Beste sosiale entreprenør
 • Beste yrkesfaglige bedrift 
 • Beste samarbeid med næringslivet
 • Orklas innovasjonspris
 • Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial
 • ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift
 • Spleiselagets regnskapspris
 • Beste ungdomsbedrift

Viktige datoer for NM for Ungdomsbedrifter.

24. mars - Frist for påmelding og for innlevering av konkurransemateriell til nominasjonskonkurransene (Se konkurransekriteriene)

7. april - Frist for påmelding til NM (navn på elever og lærere) og innlevering av konkurransemateriell til konkurransene med deltakelse/utstilling på NM

NB! Det er Ungt Entreprenørskap i fylket som er ansvarlig for påmelding og innlevering av konkurransemateriell innen disse fristene. All påmelding skal gå gjennom dem

2. mai - Deltakere i konkurransen "Beste Ungdomsbedrift" må sende inn sitt presentasjonsmateriell som skal brukes under scenepresentasjonen

4.-5. mai - NM for Ungdomsbedrifter avholdes på Norges Varemesse (Lillestrøm)

Hvem kan delta?

Det er UE fylke som avgjør hvilke ungdomsbedrifter som får delta på NM. Nominasjon til NM skjer gjennom deltakelse på fylkesmessen for ungdomsbedrifter.

En ungdomsbedrift (UB) kan delta på NM kun én gang. Intensjonen er å lage konkurranseforholdene mest mulig like for elever som deltar på NM.