Beste samarbeid med næringslivet

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk.
  • Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.
  • Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere.

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».
  • Informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

Juryen gjennomfører intervju på stand.