Grønn Innovasjonscamp 9. trinn Vadsø u-skole

Finnmark · 22.mai 2017

Innovasjonscamp (IC) er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp stimulerer til:

 • økt kreativitet
 • bedre evne til samarbeid
 • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
 • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
 • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
 • økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

Se eksempler på gjennomførte innovasjonscamper på www.innovasjonscamp.no 

Innovasjonscampen er oppstart/kick off til at trinnet i etterkant skal drive Elevbedrift

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Elevbedrift dekker kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk.

Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:

 • kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
 • tenke og jobbe kreativt
 • samarbeide og fungere i team
 • stole på seg selv
 • utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk