Bankkonto for ungdomsbedrifter i Oppland

SpareBank1 tilbyr elever i Ungt Entreprenørskap tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en ungdomsbedrift - helt kostnadsfritt!

rgb_SpareBank1_pos

Ungt Entreprenørskap firmakonto:

Alle ungdomsbedrifter som er registrert hos Ungt Entreprenørskap kan gratis opprette og bruke firmakonto hos Sparebank1.

Dette får dere:

 • Gratis etablering og bruk av konto
 • Gratis månedlig kontoutskrift som gjør det lett å holde oversikt og kontroll
 • Gratis bruk av nettbank bedrift. Disponentene for konto med nettbank bedrift må være over 18 år.

Slik oppretter dere Ungt Entreprenørskap firmakonto:

Ring banken og avtal et møte.

To personer, det vil si de 2 som ifølge bedriftens vedtekter har signaturrett, må møte opp i banken for å etablere kundeforholdet. Dersom flere skal disponere kontoen, må også disse møte opp.

Dette MÅ dere ta med i møte med banken:

 • Gyldig legitimasjon/pass for de elevene som skal undertegne kontoavtalen
 • Kopi av bedriftens vedtekter
 • Utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysund)

Kontoen kan tas i bruk så snart de nødvendige kontoåpningsdokumentene er signert.

Rådgivning:
Som bedriftskunde i banken får ungdomsbedrifter tilgang til erfarne bedriftsrådgivere om det skulle være behov for det. Ring banken og avtal tid for møte.

Avslutning av konto:

Kontoen skal avsluttes i forbindelse med avvikling/opphør av ungdomsbedriften ved skoleårets slutt.

Tilbud om startkapital fra Sparebank1 Gudbrandsdal:
I Sparebank1 Gudbrandsdal kan ungdomsbedrifter få et starttilskudd på 500,- ved oppretting av firmakonto. Forutsetningen er at dere sender en skriftlig søknad og legger ved budsjett og forretningsplan som blir godkjent av banken.

Disse bankene har avtale med Ungt Entreprenørskap Oppland:

 • Sparebank1 Lom og Skjåk
 • Sparebank1 Gudbrandsdal
 • Sparebank1 Ringerike Hadeland
 • Sparebank1 Hallingdal Valdres
 • Sparebanken Hedmark, avd. Gjøvik