Bankkonto for ungdomsbedrifter i Hordaland

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger.

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger.

Slik oppretter dere en bedriftskonto

For å opprette bankkonto må dere ha med følgende til banken:

- Ungdomsbedriftens vedtekter
- Avtale mellom ansvarlig lærer for ungdomsbedriften og Ungt Entreprenørskap
- Gyldig pass som legitimasjon for alle elevene som skal signere/undertegne kontoavtalen
- Utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)

Kontoavtalen signeres av de elevene som etter vedtektene er signaturberettigede. Lærer (kontaktperson) skal ikke behøve å signere. Kontoen gjøres opp ved avvikling av ungdomsbedriften, det vil si før skoleåret avsluttes.

 

 

Signering av avtale mellom UE og ansvarlig lærer

Avtalen kan lastes ned fra nettsiden vår her (Du finner den under «maler» på høyre side.):
http://ungdomsbedrift.no/UEUB/Etablering/Stiftelsesmote-og-registrering

Be lærer sende avtalen til Ungt Entreprenørskap Hordaland slik at vi kan signere den og sende i retur. Raskest går det om avtalen skannes og sendes til ingrid.stensnes@ue.no Alternativt så kan den sendes per post til:

Ungt Entreprenørskap Hordaland
PB. 694 Sentrum
5807 Bergen

Ta gjerne kontakt med Ungt Entreprenørskap Hordaland dersom dere har noen spørsmål.