Bankkonto for ungdomsbedrifter i Hedmark

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger.

Ungt Entreprenørskap Hedmark har et samarbeid med Sparebanken Hedmark. Avtalen gir Ungdoms- og Studentbedrifter mulighet til å opprette Nettbank bedrift i banken. 
 
For å opprette bankkonto må dere ha med følgende til banken:
- Tilleggsavtale Nettbank bedrift. Last ned avtalen HER.
- Ungdomsbedriftens vedtekter
- Legitimasjon for alle elevene som skal signere/undertegne kontoavtalen
- Utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)

Kontoavtalen signeres av de elevene som etter vedtektene er signaturberettigede. Lærer (kontaktperson) skal ikke behøve å signere. Kontoen gjøres opp ved avvikling av ungdomsbedriften, det vil si før skoleåret avsluttes.

Finans Norge (FNO) har utarbeidet et informasjonsskriv til banker som ikke vet hva Ungdomsbedrift er. Dere kan vise det til banken om de trenger mer informasjon for å opprette konto. Informasjonsskrivet ligger HER