Bankkonto for ungdomsbedrifter i Buskerud

Ungt Entreprenørskap Buskerud samarbeider med Nordea. Banken har utarbeidet rutiner for hvordan bedrifter registrert hos UE skal gå frem for å åpne konto i banken.

For å opprette bankkonto må dere ha med følgende til banken:

  • Ferdig utfylt søknad.
  • Ferdig utfylt kundeprofilskjema.
  • Ungdomsbedriftens vedtekter.
  • Avtale mellom ansvarlig lærer og Ungt Entreprenørskap.
  • Legitimasjon for alle elevene som skal signere/undertegne kontoavtalen.
  • Utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). Dersom den ikke er mottatt enda kan kontoen åpnes, og utskriften ettersendes.

Signaturrett / fullmakt til bruk av konto
Ved registering bedriften oppgi hvem som har signaturrett på vegne av bedriften. Dette vil fremkomme på utskriften fra Enhetsregisteret. Alle som har signaturrett må møte i banken (med legitimasjon) ved oppretting av konto. Gyldig legitimasjon er bankkort med bilde, pass eller norsk førerkort med sikkerhetstrykk. Skolebevis er ikke gyldig.

Avvikling av konto
Kontoen gjøres opp ved avvikling av ungdomsbedriften, det vil si før skoleåret avsluttes.

Spørsmål?
Har dere spørsmål til åpning av bankkonto i Nordea, så er dere velkomne til å ringe 06002.
 
Bruk av andre banker
Bedriftene kan åpne konto i den banken de ønsker. Vær oppmerksom på at banken selv kan velge hvordan de håndterer Ungt Entreprenørskaps bedrifter (åpne bedriftskonto, la mindreårige stå ansvarlig for konto). Finans Norge har utarbeidet en veiledning til sine medlemmer (bankene), hvor de anbefaler at man behandler UEs bedrifter på samme måte som det Nordea gjør. Anbefalingen er vedlagt her og kan tas med til banken dere velger å gå til.