Bankkonto for ungdomsbedrifter i Akershus

Om din ungdomsbedrift trenger en bankkonto så har vi noen tips her. Når ungdomsbedriften er formelt etablert (dvs. har mottatt organisasjonsnummer fra Brønnøysund) kan dere opprette bedriftskonto hvor dere kan sette inn penger dere tjener og betale bedriftens kostnader

Slik åpner dere en bedriftskonto:

Dere står fritt til å benytte den banken dere ønsker. Oppsøk deres lokale bank for mer informasjon. Finans Norge har laget en veiledningsmanual til bankene her.

Nordea og UE Akershus har en avtale om åpning av bedriftskontoer for ungdomsbedrifter. Les mer om dette på Nordeas nettside for elev-, ungdoms- og studentbedrifter.

Under fliken "Bli kunde" står det beskrevet hvilke dokumenter dere må fylle ut, hvor dere skal sende dem og hvordan dere skal forholde dere for å få legitimert dere i banken. 

Dere kan få informasjon om alle deler av prosessen på Nordeas informasjonstelefon 06002. Her kan dere også avtale tid for legitimering i en av bankkontorene til Nordea i Akershus. Spesifisere at det gjelder etablering av konto for ungdoms- eller studentbedrift. 

Dokumenter som ungdoms- og studentbedrift skal sendes inn til Nordea:

Alle UB-lærerne har fått tilsendt informasjon per epost om hvordan man skal fylle ut «Nordeas registreringsskjema».

ungdomsbedrift.no finner dere skjema for vedtekter.

Søknadsskjemaet og kundeprofilskjemaet signeres av de elever/studenter som etter vedtektene er signaturberettigede. Se punkt 4c i deres vedtekter om hvem som har signaturrett. Kontoen gjøres opp ved avvikling av ungdomsbedriften eller studentbedriften.

Økonomiansvarlig eller andre som bedriftseierne/deltakerne bemyndiger ved å inngå avtale med banken, kan disponere konto alene blant annet via Nettbank Bedrift og/eller Bedriftskort med Visa.

Fordelene med Bedriftskonto

  • Enkel og oversiktlig
  • Det koster ingenting å åpne kontoen og det er ingen kontoholdsgebyr
  • Dere kan ta ut og sette inn penger i Nordeas kontorer uten kostnader
  • Tilgang til betalingsprodukter, som Nettbank Bedrift og Bedriftskort med Visa, tilknyttet Bedriftskontoen