UE Alumni

Ungt Entreprenørskap Alumni (UE Alumni) er en selvstendig ideell organisasjon for elever og studenter som har deltatt i Ungt Entreprenørskaps kjerneprogrammer. UE Alumni ønsker å skape en arena for at medlemmer skal få anledning til å knytte kontakter og opprettholde deres ønske om å etablere egen bedrift, i form av faglig påfyll gjennom kurs, nettverkssamlinger, konferanser og lignende både nasjonalt og internasjonalt.

UE Alumni

Ungt Entreprenørskap Alumnis formål er å opprettholde og utvide nettverk for elever og studenter som har deltatt i Ungt Entreprenørskaps kjerneprogrammer, herunder ungdoms- og/eller studentbedrifter. UE Alumni arbeider for å øke interessen for Ungt Entreprenørskap, bidrar i gjennomføring av undervisningsopplegg, arrangement og aktiviteter i regi av Ungt Entreprenørskap og fremmer kreativitet, samarbeidsevne, nettverk og ansvarsbevissthet blant medlemmer gjennom arrangementer og andre fasiliteter.

Ungt Entreprenørskap Alumni er drevet av midler fra Ungt Entreprenørskap Norge og er datterorganisasjon av Junior Achievement - Young Enterprise Alumni Europe (JA-YE Alumni Europe). Som en del av JA-YE Alumni Europe vil medlemmer få tilgang til et stort internasjonalt nettverk med over 4000 alumnier.

Ungt Entreprenørskap Alumni er en nettverksorganisasjon som vil legge til rette for at du som medlem skal få anledning til å knytte nye kontakter både i Norge og i resten av Europa.

Nasjonalt

I Norge avvikler eller formidler UE Alumni arrangementer med vekt på nettverksbygging og entreprenørskap

 • 3-4 nettverkssamlinger i året
 • Ambassadørkurs for Ungt Entreprenørskap
 • Presentasjonskurs for foredragsholding
 • Hyppige, uformelle samlinger
 • Deler ut pris for beste nettverksbygger under NM for Ungdomsbedrifter
 • Medlemmer blir prioritert under arrangementer hos MESH
 • Personal under arrangementer i regi av Ungt Entreprenørskap
 • Representasjonsjobber for UE Alumni
 • Prosjektgrupper

Sammen med samarbeidspartnere formidler også UE Alumni kurs, seminarer, konferanser og annet rundt om i hele landet.

Internasjonalt

I Skandinavia og Europa blir det avholdt en rekke arrangementer hos JA-YE Alumni Europe eller deres partnere der UE Alumnis medlemmer er foretrukket. Store deler av disse arrangementene er helt eller delvis dekket av UE Alumni gjennom støtteordninger i EU eller andre bidragsytere.

 • Annual Alumni Conference (årlig alumnikonferanse)
 • National Coordinators Meeting (internasjonalt lederseminar)
 • Entrepreneurship Summer School, Brüssel
 • Entrepreneurship Winter School, Brüssel
 • Internships (praktikantstillinger)
 • Nettverkssamlinger hos søsterorganisasjoner i 20 land
 • De mest aktive medlemmene kan bli plukket ut som personal under store arrangementer i regi av JA-YE Europe.
 • I tillegg til ovenstående arrangementet blir det formidlet enkelteventer i hele Europa.

Medlemskap i Ungt Entreprenørskap Alumni er gratis og krever ingenting av den enkelte. Ta kontakt på  alumni@ue.no for mer informasjon.