Stiftelsesmøte og registrering


Stiftelsesmøte og registrering av Studentbedrift

Når gründerne samles for offisielt å starte en bedrift sammen, kalles det et stiftelsesmøte. Protokollen (referatet) fra dette stiftelsesmøtet er et viktig dokument når det nye selskapet skal registreres hos det offentlige (dvs. i Brønnøysundregistrene). På stiftelsesmøtet blir Studentbedriften formelt etablert.
En Studentbedrift registreres i Brønnøysundregistrene på samme måte som andre bedrifter, men via Ungt Entreprenørskaps nettsider www.ue.no

 1. Forberedelser og innkalling til stiftelsesmøte
Dere skal innkalle til stiftelsesmøte i god tid, minst én uke i forveien. Skriftlig innkalling skal sendes eller leveres stifterne/studentene, lærer og eventuelt mentor. Mal for innkalling til stiftelsesmøtet er tilgjengelig i SB-løypa.
Til stiftelsesmøtet og registreringen må dere ha følgende detaljer klare:

 • Navn på Studentbedriften (må inneholde enten SB eller Studentbedrift)
 • Stifternes (= studentenes) navn, mobilnummer, epost og fødselsår.
 • Veileder på utdanningsinstitusjonens navn, mobilnummer og epost.
 • Mentors navn, mobilnummer, epost, arbeidssted og stillingstittel
 • Revisors navn.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen (maks 250 tegn)
 • Bestemt dere for hva et eventuelt overskudd i Studentbedriften skal anvendes til.
 • Bestemt dere for hvem av studentene som skal ha signaturrett. Signaturrett betyr hvem som skal ha fullmakt til å skrive under på viktige avtaler og dokumenter, på vegne av Studentbedriften. Vi anbefaler to styremedlemmer i fellesskap. Flere banker krever at det er to personer som har signaturrett, sjekk det  her

 2. Registrering av Studentbedriftens detaljer
Velg ut en av dere til å fylle ut skjemaet på ue.no ( logg inn). Etter utfyllingen får dere tilgang til registreringsdokumentene:

 • Protokoll fra stiftelsesmøte
 • Vedtekter (= regler for Studentbedriften)
 • Samordnet registermelding

 3. Gjennomføring av stiftelsesmøtet
Pass på at alle som skal undertegne er til stede.

Saksliste:
I. Godkjenning av innkalling og saksliste
II. Konstituering av bedriften
o Valg av ordstyrer/møteleder
o Valg av referent
III. Godkjenning av vedtekter
IV. Valg
o Valg av styreleder og styre
o Valg av revisor
V. Utfylling og underskriving
Gå gjennom alle registreringsdokumentene og fyll ut der det er påkrevd. Alle stiftere må underskrive på protokollen, vedtekter og samordnet registermelding.
VI. Innsending
Ta en kopi av de undertegnede dokumentene (De kan også scannes og lastes opp på bedriftens side om ønskelig).
Send originaldokumentene til Brønnøysundregistrene, og behold kopiene.
Skriv ut avtalen mellom daglig leder i SBen og UE, signer, scann og last opp i SBen side i Perikum

Adresse til Brønnøysundregistrene:Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret, Postboks 900, 8910 Brønnøysund, Merk konvolutten "Studentbedrift"

  4. Etter stiftelsesmøtet
Når møtet er over og dere har postlagt registreringspapirene, vil det ta noe tid (opp mot tre uker) før dere mottar bedriftsattest fra Brønnøysundregisteret. Dere kan fortsette å utvikle bedriften deres mens dere venter.
Bedriftsattesten blir sendt til utdanningsinstitusjonen med veileder som referanse. Det kan være lurt å sjekke med postmottaket om brevet har ankommet.
Det er også mulig å sjekke om Studentbedriften har blitt registrert på Brønnøysundregistrenes egne nettsider: http://www.brreg.no/
Skriv Studentbedriftens navn inn i feltet «Finn foretak/selskap» og klikk på «søk». Dersom «antall treff» viser «ingen» betyr dette at Studentbedriften ikke er registrert. Dersom Studentbedriften er registrert, kommer opplysninger om SBen opp (f.eks. organisasjonsnummer).
Dere må vente til dere får bedriftsattest fra Brønnøysundregisteret før dere kan gå i banken og opprette konto. Planlegging er derfor det viktigste dere gjør nå, hvor mye startkapital trenger dere? Hvordan ønsker dere å skaffe den? UE anbefaler at dere begynner å jobbe med budsjett så fort som mulig.  
Tips og veiledninger ligger i SB-materiellet. Når dere har mottatt organisasjonsnummeret, kan dere åpne bankkonto i studentbedriftens navn. Hvem som skal være med i banken og hvilke dokumenter dere må ha med finner dere her.