Årsrapport


Mange større bedrifter bruker sin  årsrapport i markedsføringsøyemed og legger derfor ned mye arbeid i å få en god layout og gode bilder. Det er vanlig at daglig leder gir en personlig kommentar i form av en innledning foran i årsmeldingen. Styret og ledelsen blir gjerne presentert bakerst i rapporten. Selskaper legger ofte ut sin årsrapport på egne hjemmesider, hvis dere ønsker å se eksempler på hvordan en årsrapport kan være utformet.

Farmandprisen deles ut for beste årsrapport hvert år, her finner dere inspirasjon til en god årsrapport: www.farmandprisen.no

Årsrapporten skal legges fram for og godkjennes av generalforsamlingen. Når generalforsamlingen er avholdt skal studentbedriften laste opp årsrapporten på bedriftens side i perikum.  Dette er nødvendig for at UE skal kunne godkjenne bedriften og sende ut attester.

Eksempel: Bedriftens side for Alt er bra SB Klikk knappen «Mer» nederst til høyre for å laste opp årsrapporten. Velg «Årsrapport» i nedtrekkemenyen, velg deretter «Velg fil» og last opp riktig dokument.

Når dere har lastet opp årsrapporten, mottar Ungt Entreprenørskap i deres fylke en beskjed om at studentbedriften har lastet opp årsrapporten. Ungt Entreprenørskap vil da avvikle studentbedriften. Dersom årsrapporten er i orden vil UE godkjenne avviklingen, og UE sender attester til deltakerne i studentbedriften. Dersom årsrapporten er ufullstendig, vil UE sette status «avviklet, ikke godkjent» og attester sendes ikke ut. Når dere logger dere inn på bedriftens side, vil dere se at status for studentbedriften er endret.