Bankkonto Troms

SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr elevbedrifter tilgang til banktjenester som trengs for å drive en Elevbedrift - helt kostnadsfritt.

Elevbedrifter har ikke eget foretaksnummer fra Brønnøysundregisteret og henvises til Ungt Entreprenørskap Troms hvor elevbedriften blir tildelt en konto.

Kontoens juridiske eier er Ungt Entreprenørskap Troms, men kontoen disponeres ene og alene av elevbedriftens kontaktperson(er).

For tilgang til konto må ansvarlig lærer sende vedlagte skjema til Ungt Entreprenørskap Troms ved line.bjorkli@ue.no.