Entreprenørskapsskolering for Ungdomskolelærere

Buskerud · 12.september - 13.september 2017

Vi samler både ferske og erfarne entreprenørskapslærere til to dager med kurs, kunnskapspåfyll og kreativitet. Påmeldingsfrist er 28. august, men påmelding innen 21. august gir reduksjon i deltageravgiften!

Se invitasjon her: